Gia tăng thương mại gỗ song phương với thị trường Mỹ

Gia tăng thương mại gỗ song phương với thị trường Mỹ

Mỹ là thị trường xuất khẩu số 1 về gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam, chiếm 45% tổng giá trị xuất khẩu của ngành. Đồng thời đây cũng là nơi Việt Nam đang nhập nguyên liệu gỗ nhiều nhất, hiện nay việc tăng cường hợp tác hai bên, thúc đẩy sự minh bạch, tránh gian lận thương mại là..