Doanh nghiệp công nghệ kích cầu chuyển đổi số

Doanh nghiệp công nghệ kích cầu chuyển đổi số

Tháng 6/2019, Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia đã trao giấy phép cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng (CA) cho Tập đoàn Công nghệ CMC. Việc triển khai dịch vụ này là một trong những động thái mới...