Thanh Hóa: Ưu tiên sử dụng vật liệu cát nghiền từ đá thay thế cát tự nhiên

.
(Xây dựng) - Với mục tiêu giảm tác động môi trường trong quá trình khai thác cát tự nhiên, tận dụng tối đa nguồn tài nguyên đá và sự phát triển bền vững trong vật liệu cát. UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có văn bản gửi: Sở Xây dựng, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các chủ đầu tư về việc ưu tiên sử dụng vật liệu cát nghiền từ đá thay thế cát tự nhiên để xây dựng công trình.

-->

(Xây dựng) - Với mục tiêu giảm tác động môi trường trong quá trình khai thác cát tự nhiên, tận dụng tối đa nguồn tài nguyên đá và sự phát triển bền vững trong vật liệu cát. UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có văn bản gửi: Sở Xây dựng, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các chủ đầu tư về việc ưu tiên sử dụng vật liệu cát nghiền từ đá thay thế cát tự nhiên để xây dựng công trình.

Tỉnh Thanh Hóa khuyến khích sử dụng cát nghiền trong các công trình xây dựng.

Theo đó, thống nhất với đề nghị của Sở Xây dựng về việc khuyến khích sử dụng cát nghiền từ đá của các doanh nghiệp sản xuất trên địa bàn đã được công bố hợp quy, đám ứng yêu cầu về tiêu chuẩn, chất lượng, giá cả để làm cấp phối cho bê tông và vữa xây dựng sử dụng cho công trình theo quy định.

Đối với các địa bàn không có mỏ cát tự nhiên thì các dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn ngân sách Nhà nước và nguồn vốn Nhà nước khác trên địa bàn thực hiện nội dung nêu trên theo đúng quy định của Luật Xây dựng và Chỉ thị số 18 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Được biết, hiện nay trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã có 2 dây chuyền sản xuất cát nghiền công suất 150 tấn/giờ của Cty TNHH Phú Sơn, huyện Nga Sơn và Cty TNHH Xây dựng, Thương mại Hà Liên, huyện Nông Cống, ngoài ra còn một số dây chuyền sản xuất nhỏ lẻ khác.

Trần Cường

Nguồn: www.baoxaydung.com.vn