Goldman Sachs: Giá vàng dự báo lên cao nhất trong hơn 5 năm vào 2019

.
Nguồn: vietnambiz.vn